Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2015

nastute

A.Kotański "Canto"

Człowiek nie powinien spędzać życia w pracy
bo to grzech
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary Art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dal nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane plantami
na południu, amerykańskie
samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki Giny Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
Reposted fromgeneralizacja generalizacja

February 11 2015

3584 3893 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaczoo czoo

February 02 2015

nastute

May 14 2014

nastute
Reposted fromweightless weightless viaastrid-anne astrid-anne
nastute
Play fullscreen
a Ty ciągle gdzieś patrzysz przed siebie i nie słyszysz, nie słyszysz jak krzyczę...
Reposted fromtractable tractable

April 26 2014

nastute
Suits
Reposted fromjamess jamess
nastute
8478 01aa 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 11 2014

nastute
7060 90c2 390
Reposted fromfoods foods

April 09 2014

nastute

hannibuddy:

skyplainsdrifter:

I just want someone to be like “You know what this tastes like? Human flesh” and stare Hannibal in the eyes

image

Reposted fromlost-in-space lost-in-space
nastute
7555 5599 390
tea ;)
Reposted fromIriss Iriss viatea tea
nastute
9187 4795 390
Reposted fromfelicka felicka viacolours colours
nastute
Reposted fromnovac novac viaczoo czoo
nastute
Książki są bramą, przez którą wychodzisz na ulicę, mówiła Patricia. Dzięki nim uczysz się, mądrzejesz, podróżujesz, marzysz, wyobrażasz sobie, przeżywasz losy innych, swoje życie mnożysz razy tysiąc. Ciekawe, czy ktoś da Ci więcej za tak niewiele.
— Arturo Pérez-Reverte
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty

April 07 2014

nastute

rodneykong:

holy shit can you even see how fucking adorable this is im smiling so hard rn

Reposted fromtediousuncle tediousuncle
nastute
9616 3ff5
Reposted fromTankistD TankistD viaRussia Russia

March 26 2014

7907 b49f 390
Reposted frommemq memq
0296 0b4f 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss

March 24 2014

nastute

“just thinkin’ bout life”danwin

Reposted frommr-absentia mr-absentia
nastute
Nie chciałbym teraz odpowiadać na pytanie, jak to jest, mieć osiemnaście lat, chociaż za dziesięć lat pewnie powiem ci, że byłem wtedy nieśmiertelny. Gdy jesteś dopiero co pełnoletni, przebiegasz przez ulicę na czerwonym, bo jesteś pewien, że to nadjeżdżający samochód rozbije się o ciebie, że chodnik z perspektywy siódmego piętra jest gumowy, że każdy wypity alkohol w twoim organizmie zamienia się w wodę, że możesz przyjąć więcej związków chemicznych niż szklarnia, bo twój mózg jest kuloodporny i nieprzerwanie stabilny. Nic nas nie rozkruszy. Mamy po osiemnaście lat i moglibyśmy jeść szkło bez kaleczenia ust, pić kwas, wyskakiwać z okna tylko po to, aby wzbić się do lotu. 
— Jakub Żulczyk.
Reposted fromnezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl